Kontaktní informace

V případě jakýchkoli technických potíží s webem EEICT a intranetem kontaktujte administrátora.

Prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.

předseda rady EEICT

aubrecht@feec.vutbr.cz

doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

výkonný předseda rady EEICT

mikulka@feec.vutbr.cz

Ing. Michal Pavlík, Ph.D.

výkonný předseda JobFair

pavlik@feec.vutbr.cz

Doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

zástupce pro sponzory

haze@feec.vutbr.cz

JUDr. Věra Kostelecká

zástupce pro sponzory

kostela@feec.vutbr.cz

Doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph. D.

editor sborníku

novakv@feec.vutbr.cz

Miroslav Molinek

Administrátor

admin@eeict.cz

Doplňující kontakty

Další informace a kontakty na jednotlivé koordinátory ústavů jsou k dispozici na veřejném webu http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/. S případnými dotazy ohledně příspěvků a jiných organizačních záležitostí se obraťte na koordinátora Vašeho ústavu.